12 юли 2008

Кога???

Питал ли си някога кога
един истински поет
спира да описва
Любовта?

Май когато спре
да я разбира.

Ала творците някога нима
престават да схващат
Обичането?

Нали уж само те
познават го
в основи?

Те по страници
го величаят
с грехотата на
мастилото си?

Те скърбят за Него
в тежки рими!
Как тогаз не го разбират?
Обясни ми!

Стиховете са като
празна кесия.

Има тука тайна.
Покажи я!

Просто е и не е
в рима:

Също като празната
кесия
И стиховете миришат
На мечтана несбъднатост.

Щом кесията обаче се напълни
Тя започва да вони
И помен не остава от мечтите.

Затуй любовта със душене
Убива безжално
Поетиката.

Един истински поет,
Приятелю
спира да разбира
Любовта

Веднага щом се
Влюби.

Загубва голото си Слово
Между всички нейни
Измерения.

Думите тогаз...

не струват!